NF Fleet rapporterar från Almedalen

Under förra veckan fanns vi på plats i Almedalen där vi besökte en mängd seminarier inom miljö/klimat- och trafikområdet och liksom förra året får vi intrycket av att både politiker, tillverkare och intresseorganisationer är överens om att klara målet om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030.

Försäljningen av bilar som drivs av alternativa bränslen har under de senaste åren minskat drastiskt. Samtidigt fortsätter koldioxidutsläppen från bilar att sjunka, men det beror främst på att allt fler väljer dieseldrivna bilar. Man räknar med att antalet bilar i Sverige kommer att öka i takt med att Sveriges ekonomi stärks, men försäljningen av rena elbilar går fortfarande trögt, trots att utbudet har ökat.

För att komma framåt krävs att man vidtar många både små och stora åtgärder, samtidigt som man använder företagsmarknaden som motor för att få ut ny teknik på marknaden.

Läs mer här