Billigare med tjänstebil 2015

Tjänstebilsförare och personalbilsförare får sänkta förmånsvärden nästa år. Det står klart efter att statslåneräntan presenterades av Riksgälden förra veckan.

Bilars fömånsvärde, som läggs på lönen och därfter beskattas, beräknas på bilens listpris, en räntedel baserad på statslåneräntan och prisbasbeloppet.

Prisbasbeloppet för 2015 beräknas till 44 500 kronor. Det innebär att prisbasbeloppet är en hundralapp högre än för 2014. För 2015 har statslåneräntan besämts till 0,90 procent, vilket är rekordlågt.

Sammantaget innebär det att det blir billigare för landets alla förmånsbilister nästa år. Förmånsvärdet för en bil som kostar 300 000 sänks nästa år med 2500 koronor per år, eller drygt 200 kronor per månad.