Budgetpropositionen

I veckan presenterades Budgetpropositionen för 2015. I budgetpropositionen anges att man förlänger nuvarande supermiljöbilssystem till 1 januari 2017. Regeringen föreslår att det avsätts 100 miljoner kr för 2015 respektive 2016, men inga ytterligare anslag för 2014 trots att medlen tog slut redan under sensommaren.

- Med det som nu aviserats kommer vi att se en kraftig avmattning av registreringar av supermiljöbilar under resten av 2014. Under de första dagarna av 2015 kommer vi däremot att se en rusning för att få del av de anslagna 100 miljonerna innan de tar slut. Om vi utgår ifrån att samma nivå för supermiljöbilspremien som idag (40 000 kronor per bil) behålls räcker detta endast till 2 500 bilar per år. Dessa bilar kommer att säljas och produceras redan under detta år, ställas i lager och sedan registreras under början av nästa år. Detta är djupt olyckligt, konstaterar Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

Satsningen på supermiljöbilar, som släpper ut högst 50 gram koldioxid per km har varit så framgångsrik att de anslagna medlen tog slut på sensommaren. Det regeringen föreslår innebär en nedrustning på miljöbilsområdet och är ett stort avsteg från tidigare planerade satsningar. Den förra regeringen gick den 25 augusti 2014 ut med att de avsåg att tillföra 75 miljoner kronor för 2014 samt höja anslagen för supermiljöbilspremien till 215 miljoner kr för 2015 respektive 2016.

Läs gärna mer här!

 

Källa: BIL Sweden, 2014-10-24.