Förmånsbeskattning av trängselskatter fr.o.m. årsskiftet

Fr.o.m. januari 2018 kommer alla, av arbetsgivaren betalda, trängselskatter samt väg-, bro- och färjeavgifter att behandlas som en skattepliktig förmån om passagen inte är tjänsterelaterad.

Hur ska detta hanteras?
Det enkla svaret är att ingen har något bra svar idag.

 

Skatteverket och Transportstyrelsen har en pågående diskussion om detta och hur administrationen av trängselskatternas förmånsvärde ska behandlas. NF Fleet följer denna noga och har även egna kontaktpersoner på de båda verken. Så fort vi får mer information kommer vi att dela den. Vidare kommer vi att leverera färdiga lösningar och rutiner anpassade för och till våra kunder så fort det är möjligt, säger Roger Boström, VD på NF Fleet.

 

Vi hade naturligtvis velat ha en färdig rutin att presentera i dagsläget, men vi försäkrar er om att vi återkommer med en så snart vi fått tillräcklig information i ärendet, hälsar Roger.

 

För frågor, vänligen kontakta vår kundservice på 08-501 123 80 eller mail.