Förlängt för supermiljöbilspremien

Regeringen har beslutat om förlängning av supermiljöbilspremien genom ändring i förordningen om supermiljöbilspremie.

Beslutet innebär att utbetalningsperioden i förordningen förlängs i ytterligare ett år till och med 2015.

Anslaget för 2015 blir 215 miljoner kronor. Det får användas även för retroaktiva utbetalningar av premier för supermiljöbilar sålda under 201.


Läs gärna mer här: http://www.regeringen.se/sb/d/18413/a/252091