Kraftig höjning av trängselskatten 2016

I ett förslag som lämnades på remiss till Lagrådet har regeringen tagit fram en ny prislista för att köra in eller ut från Stockholms innerstad. Högsta avgiften höjs från 20 till 35 kronor – en höjning med 75 %. De andra avgifterna (morgon och eftermiddag) ökar från 15 till 25 kronor (en höjning med 67 %) och från 10 till 15 kronor (50 %). På dagtid mellan morgonens och eftermiddagens rusningstrafik höjs avgiften från 10 till 11 kronor. Dessutom vill regeringen införa trängselskatt på Essingeleden, där avgiften blir mellan 11 och 30 kronor.

Maxavgiften för trängselskatt per dygn ökar från 60 till 105 kronor, en höjning med 75 %. Däremot har regeringen ratat ett utredningsförslag att ta ut avgifter på innerstadsbroarna över Mälaren då Stockholms stad inte ville gå med på det.

Enligt regeringens beräkningar kan den som kör bil till och från jobbet i Stockholm, och använder Essingeleden, komma upp i nära 24 000 kronor per år i trängselskatt för de resorna. Beloppet blir mindre kännbart för dem som kan göra avdrag för resorna.

De höjda trängselskatterna i Stockholm ska införas 2016 och bidra till finansieringen av en utbyggnad av tunnelbanan. Skattehöjningen väntas ge 640 miljoner kronor per år.

Källa: Riksdag och Departement, 2013-12-12.