Sveriges bästa rastplatser är utsedda

Sveriges bästa rastplatser finns i Halland, Skärshults väg 26 och Västerbotten, Vojmån. Detta visar den årliga utvärdering som Motormännens vägombud gjort av landets rastplatser. Vägombuden har granskat 270 rastplatser runt om i Sverige.
 
Rastplatsbedömningen är en del i Motormännens trafiksäkerhetsarbete. Bra rastplatser inbjuder till nödvändiga stopp för vila och rekreation. Trötthet vid ratten är en vanlig olycksfaktor nästan att jämföra med olyckor relaterade till alkohol.
 
När vägombuden inspekterarrastplatsena är det inte i första hand skönhetsvärden som är utslagsgivande, utan det som ger höga poäng är tillgänglighetsplanering, utrustning, funktionalitet och skötsel. Rastplatserna måste ha en bra standard så att de lockar till stopp under långa resor.
 
Alla rastplatser har inspekterats vid flera tillfällen och enligt samma metod. Rastplatser i Uppsala och Östergötlands län finns inte med i denna granskning.

Ta del av hela listan här: https://www.motormannen.se/nyheter/nyheter-2015/sveriges-basta-rastplats-2015/
 
Källa: Motormännen, 2014-06-16.