Stor efterfrågan på Supermiljöbilspremien

Försäljningen av supermiljöbilar har tagit fart och hittills under 2015 har efterfrågan på supermiljöbilar överstigit förväntningarna. Regeringen har därför beslutat att öka satsningarna på elbilar och elbussar i Sverige med 380 miljoner kronor. Bland annat skjuts 132 miljoner kronor till den så kallade supermiljöbilspremien under 2015.

Supermiljöbilspremien, som innebär att den som köper en bil som släpper ut under 50 gram koldioxid per kilometer får en subvention på 40 000 kronor från staten. Premien har varit underfinansierad i flera år men i regeringens höstbudget får den alltså ett tillskott på sammanlagt 226 miljoner kronor, varav 94 miljoner under 2016.

Alla som söker medel under året kommer att få sina ärenden hanterade av Transportstyrelsen och premien kommer att betalas ut antingen från innevarande års medel eller nästa års anslag.

Supermiljöbilspremien är en temporär åtgärd för att stimulera introduktionen av bilar med låga koldioxidutsläpp, som elbilar och laddhybrider. Regeringen avser att ersätta supermiljöbilspremien med ett bonus-malus-system från 1 januari 2017 som innebär att mer miljöanpassade fordon premieras vid inköpstillfället genom en bonus, medan fordon med höga utsläpp av koldioxid får högre skatt (malus).

Källa: Dagens Industri 2015-09-08, Regeringskansliet 2015-08-13.