Supermiljöbilspremierna på väg att ta slut

Supermiljöbilspremien infördes under 2012 för att stimulera introduktionen av nya bilar med extremt låga utsläpp av koldioxid. Premien som är på 40 000 kronor betalas ut till fordonets första ägare. Både företag och privatpersoner kan få premien. Totalt har 200 miljoner avsatts för supermiljöbilspremien varav 100 miljoner av dem är avsatta för 2014.

Då försäljningen av supermiljöbilar har tagit fart ordentligt under året är 2014 års anslag på väg att ta slut. Det innebär att bilköpare som köper bil i augusti riskerar att bli utan premien på 40 000 kronor.

Transportstyrelsen betalar ut premierna på uppdrag av regeringen. Fram till och med 5 augusti har Transportstyrelsen betalat ut 67 520 000 kronor i supermiljöbilspremier. Premierna gäller bilar som registrerats fram till och med juli. Under juli och början av augusti har ett mycket stort antal nyregistreringar skett. Handläggning och utbetalning av dessa premier är ännu inte klar, men antalet nyregistreringar visar att premien nu är på väg att ta slut.

– Hur länge pengarna kommer att räcka exakt kan vi inte svara på förrän vi handlagt alla nyregistreringar under juli och hittills i augusti, men vi bedömer att pengarna tar slut i närtid, säger Anna Elvkull skatte- och avgiftsdirektör på Transportstyrelsen.

 

Källa: Transportstyrelsen, 2014-08-12.