Finansiering

Den största kostnadsposten vid en bilaffär är värdeminskningen för bilen. Just nu råder det stora omställningar i bilbranschen med ny teknik som el-, laddhybrider, hybrider, gasbilar, diesel eller icke, ny skattelagstiftning, eu-lagstifning med mera. Att välja rätt fordon kommer att ha stor betydelse för att få bästa totalkostnad för bilen, att välja fel kommer att leda till en obehaglig överraskning när det är dags att sälja bilen. Har du restvärdesrisken själv (finansiell leasing) är det du som betalar men har du bett oss ansvara för framtida andrahandsvärde (operationell leasing) så är det vårt bekymmer.

Operationell leasing

Vår operationella leasing omfattar både finansiering, försäkring och förvaltning av fordonsparken. Vi garanterar också bilens restvärde och ger dig en fast hyra som inkluderar service, underhåll och däckhantering. När leasingperioden löper ut lämnar du tillbaka bilen till oss så tar vi hand om försäljningen.
 

Finansiell leasing

I den mer traditionella leasingformen består månadskostnaden av fordonets värdeminskning och kapitalkostnad. Du kan själva bestämma hur långt leasingavtalet ska vara samt vilket restvärde bilen ska ha vid avtalets utgång - detta styr din månadsavgift. Vid kontraktsslut regleras eventuellt under- eller överskott om bilens beräknade restvärde skiljer sig mot det faktiska. Service, underhåll och däck bekostas av dig. 

Så här fungerar det:

  • Du berättar för oss vad du vill köra.
  • Vi presenterar en leasing på bilen till fast pris med de tjänster som du önskar.
  • Du kör bilen under kontraktsperioden.
  • Vid hyresperiodens slut återlämnas fordonet till oss.
  • En slutavräkning görs mot avtalade mil kontra faktiska mil och hyreskontraktet avslutas. Saknas tillbehör, har någon service missats eller om bilen har skador kan det tillkomma kostnader för detta.
Oavsett vilken leasingform du väljer rekommenderar vi att du använder våra administrativa tjänster – det sparar nämligen massor med tid för dig!

Vill du veta mer om vad vi kan erbjuda dig, kontakta oss.