Personalbil

Personalbil är en produkt som innebär att den anställde får en bil och avstår lön månadsvis som täcker kostnaden för fordonet. Fördelen med personalbil är att företaget lyfter ½ moms på finansieringskostnaden och 100 % moms på service och reparationer*. Utöver detta kan våra eller företagets inköpsavtal för fordon nyttjas vilket gör att kalkylen blir fördelaktig.

NF Fleet erbjuder en unik personalbilslösning som innebär minimal risk för problem för arbetsgivaren om den anställde väljer att sluta. Vår produkt innebär heller ingen extra administration då hyran och löneavdraget är fast under hyrestiden. Självklart korrigeras beloppen om det behövs exempelvis vid förändrad körsträcka.

Dessutom tar vi hand om all löpande hantering av bilens omkostnadsfakturor, trängselskatter, förmånsvärden, p-bot etc under hyrestiden.

Vår produkt levereras tillsammans med en webportal där föraren kan se vilka fordon den kan välja mellan, se vad de kostar och skicka in en ansökan till oss som vi sedan hanterar enligt den personalbilspolicy som gäller.

För mer information ring 08-50112380 eller maila johan.ohrn@nffleet.com

* Förutsätter att bilen körs över 100 mil i tjänsten per år