Bilrekommendationer

Hos oss väljer du den bil som passar dig, oavsett märke.

När du söker efter en ny bil finns det många saker att tänka på, men främst bör du låta dina behov avgöra vilken bil du väljer. Det är också en god idé att se över den nya bilens bränsleförbrukning, eftersom det står i direkt relation till hur mycket bilen släpper ut och vad det i slutändan kommer att kosta dig att köra den. Vi hjälper dig självklart hela vägen, från val av ny bil tills du sitter bakom ratten. 

Som ett första steg bjuder vi på våra bilrekommendationer. 


Våra rekommendationer

Våra bilrekommendationer bygger på de tre grundpelarna säkerhet, ekonomi och miljö. På vår lista finns både små och stora bilar med, trots att stora bilar oftast är säkrare. Ibland rekommenderar vi också en bilmodell med ett visst bränsle, trots att bilen finns tillgänglig med andra bränsletyper. Det gör vi för att våra kunder har olika och varierande behov. För samtliga bilar gäller dock att de ska vara säkra, miljömässigt godtagbara och ha en rimlig driftsekonomi.

Se våra bilrekommendationer