Bonus Malus

Bonus malus

Personbilar och lätta lastbilar som är registrerade i trafik för första gången från och med 1 juli 2018 omfattas av Bonus Malus. Det innebär att gasdrivna bilar och bilar som släpper ut mellan 0-60 gram CO2 per km får en bonus beräknad på CO2-utsläppet och uppgår till maximalt 60 000 kr. Bonus betalas ut till ägaren av bilen när bilen varit i trafik hos samma ägare i sex månader. Bonus betalas inte ut till bilar som konverterats eller byggts om efter de är tagna i trafik.

Malus innebär en förhöjd fordonsskatt under de tre första åren för bensin- och dieseldrivna bilar. Efter tre år går fordonskatten tillbaka till nivån som var innan 1 juli 2018.

När Bonus Malus infördes förändrades även förmånvärdesberäkningen. Fordonsskatten blev en del av förmånsvärdet samtidigt som prisbasbeloppsdelen i förmånsvärdet sänktes från 31,7% till 29%.

 

WLTP

När den nya testkörcykeln WLTP får fullt genomslag 1 januari 2020 kommer CO2-värdet att höjas på de allra flesta bilarna, vilket då också kommer att påverka deras Bonus och Malus. Bilar som idag är bonusberättigade kan komma att hamna ovanför 60 gram CO2 per km och är efter årsskiftet då inte berättigade till bonus (detta gäller endast nyregistreringar – systemet påverkar inte begagnade bilar eller bilar redan i trafik). På samma sätt kan bilar som idag inte är påverkade av Malus, alltså en förhöjd fordonsskatt de tre första åren, komma att bli det då en bilmodells CO2-värde höjs.

Flera organisationer försöker i dagsläget att påverka regeringen att ändra fullt genomförande av WLTP 1 januari 2020 då det skulle slå hårt mot flera av de vanligaste personbilarna och trippla fordonsskatten. I dagsläget är inget kommunicerat men det ryktas om att effekterna kommer att bromsas något.