Biladministration

Bilar är för de flesta företag nödvändiga att ha för att kunna bedriva sin verksamhet. Dessvärre binder biladministration upp dyrbar tid som bättre skulle användas i kärnverksamheten.

NF Fleet har bra lösningar för det här som innebär att vi kan hantera all biladministration som ni idag gör själva. Vi har delat upp en i tre faser;

1) Administration före bil levereras
2) Administration under hyresperiodens löptid och
3) Administration i samband med avslut och bilbyte.

Fas 1 – här hanterar vi alla bilbyten, pratar med era förare om vilka fordon den kan välja, räknar på förmånsvärden, ev löneavdrag, beställer bil, skickar uppstartsinformation till er löneavdelning i samband med start.

Fas 2 – nu är det mer praktiska saker som att han kontakt med verkstäder i samband med service och reparationer, däcksfrågor, försäkring, körjournalshantering, drivmedelskort, rapporter, analyser och årliga uppdateringar.

Fas 3 – dags att byta bil, då ska ny bil beställas och den gamla ska återlämnas och avslutas. Allt praktiskt kring detta ombesörjer vi.

Självklart jobbar med e-faktura, har webstöd för förare och chefer. Vi sätter även stor vikt vid personlig kontakt och uppföljningsmöten.

För mer information ring oss på 08-50112380 eller maila johan.ohrn@nffleet.com